Innerlijke bewogenheid

 

Trainings- en adviesbureau

coaching – training – advies voor onderwijsprofessional 

Ben jij manager in onderwijs en zoek je training/coaching?

Zoek je advies bij het ontwikkelen van een leergang? 

Affectief leren is de oplossing voor meer studenten op school, betere leerresultaten en meer werkplezier en samenwerking voor docenten en studenten.

De expert in affectief leren

Wij zien dat betrokkenheid, beleving en contact noodzaak zijn in het beroepsonderwijs om goed en vertrouwd te kunnen leren. Dit is volgens onze visie alleen mogelijk als de manager, docent of begeleider zelf voorgaat in het delen vanuit innerlijke bewogenheid. Dat leer je niet alleen uit boeken, dat leer je door samen te doen.

“Welke docent uit jouw studententijd is jou bijgebleven en waarom was deze docent belangrijk voor jou?”

Je antwoord heeft te maken met contact. Je voelde je gezien, bevestigd, uitgedaagd of vertrouwd. Je kwam tot je recht en dat kwam niet alleen door de inhoud (kennis) maar door affectiviteit. 

Wij begeleiden docenten, begeleiders, studenten en leidinggevenden in het creëren van een ruimte waar affectief leren mogelijk is: leren van binnen naar buiten waarin eigen gevoelens, eigen beleving, interactie en verbinding plek hebben. Het is een ruimte waarin ruimte is voor ‘mogen’ in plaats van ‘moeten’ en het ontdekken van je eigen innerlijke bewogenheid.

Innerlijke bewogenheid is je eigen innerlijk vuur

De brandstof voor je eigen innerlijk vuur zijn je gevoelens. Affectief leren gaat over het waarnemen, volgen en sturen van je gevoelens. Van daaruit sluit je aan bij de ander; interactiedynamiek vanuit wederkerigheid.

Wat we doen

Wij bieden leergangen, trainingen, workshops en individuele begeleiding waardoor affectief leren plek krijgt in de huidige onderwijsprogramma’s. Daarnaast geven wij onderwijskundig advies bij complexe onderwijsvraagstukken binnen het affectieve domein. Hierbij kan gedacht worden aan visievorming waarin affectief leren een centrale plek heeft, ontwerpen en  ontwikkelen van een curriculum, leerlijn of vak en toetsing binnen het affectieve domein. Ons onderwijskundig advies is  altijd gepersonaliseerd, evidence-informed en pragmatisch. De leergangen, trainingen en workshops worden op maat gemaakt en  afgestemd met zowel management als  docenten en begeleiders.

De programma’s bestaan uit:

Z

Affectieve leerervaringen

Z

Wisselwerking tussen handelen als docent en eigen persoonlijke ontwikkeling

Z

Ervaringsgericht leren

Z

Leren van binnen naar buiten

Z

Variatie aan werkvormen

Z

Ruimte voor persoonlijke inbreng

Z

Afwisseling tussen theorie en praktijk

Z

Gebruik van evidence informed informatie

Wij brengen ervaringen die out of the box zijn in het klaslokaal

In onze workshops en leergang maken we altijd gebruik van affectieve leerervaringen. Omdat deze verschillen met de cognitieve leerervaringen die we zo gewend zijn in het onderwijs, wordt in onderstaande filmpje toegelicht wat de bouwstenen zijn van de affectieve leerervaringen die we bieden.

error: Inhoud is beschermd.